Wedstrijdcharter VD Run 4 Fun

 

De “VD Run 4 Fun” is een sociaal evenement ten voordele van het goede doel en wordt georganiseerd door vzw Insurance Events. Het betreft een loop- en wandelwedstrijd waarbij deelname belangrijker is dan competitie. Het af te leggen traject bedraagt bij benadering 20 kilometer en is af te leggen in teams van maximaal 4 personen. Daarnaast wordt er ook een Kids Run georganiseerd. Hierbij zullen de afstanden variëren volgens leeftijdscategorie. Alle deelnemers lopen en wandelen in hun eigen tempo. Het startschot wordt gegeven op zondag 13 september 2020. De starttijden zullen verschillen naargelang de deelnemers wandelen, lopen of een soloteam vormen. Alle personen die binnen de in dit charter aangegeven leeftijdsgrenzen vallen en wier gezondheidstoestand het toelaat te lopen of te wandelen, mogen deelnemen aan de wedstrijd, ongeacht of ze al dan niet lid zijn van een sportvereniging.

Verantwoordelijkheid van de deelnemers

Iedere ingeschreven persoon verbindt zich ertoe de volgende elementen te respecteren:

  • het kader waarin de wedstrijd plaatsvindt (geen afval weggooien buiten de bevoorradingszones),
  • de instructies van de vrijwilligers die aanwezig zijn om het evenement in goede banen te leiden,
  • de afbakening en de inrichting van het parcours,
  • het behoud van de netheid van het domein en respect voor fauna & flora is elementair.

Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) lopen altijd onder de volledige verantwoordelijkheid van hun ouders.

Alle deelnemers verklaren in goede gezondheid te verkeren en fysiek bekwaam te zijn om aan loopwedstrijden deel te nemen.

Elke loper of wandelaar die dit charter niet naleeft, kan bestraft of gediskwalificeerd worden. Daarnaast zal ook onsportief gedrag beoordeeld en mogelijk gesanctioneerd worden door de wedstrijdjury.

Specifiek voor medewerkers Van Dessel: Elk team mag maximaal 1 Van Dessel-werknemer tellen, behoudens goedgekeurde uitzonderingen.

Inschrijving

Op de pagina ‘Inschrijvingen’ op de website van het event, vindt u informatie over het inschrijvingsgeld.

Elke deelnemer ontvangt na het betalen van het collectieve inschrijvingsgeld (25 euro per team) een herinneringsgeschenk.

Wijziging van een inschrijving

Aanvragen tot wijziging van een inschrijving kunnen verzonden worden via onze contactpagina.

Annulering van een inschrijving

Aanvragen tot annulering van een inschrijving moeten verzonden worden via onze contactpagina. Terugbetaling van inschrijvingsgeld is niet mogelijk.

Aansprakelijkheden

Door zijn inschrijving erkent de persoon in het kader van zijn deelname aan de wedstrijd “VD Run 4 Fun” dat de organisatoren niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade of verwondingen. Hij verklaart voldoende getraind te zijn om deel te nemen aan deze wedstrijd.

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of ongevallen die zich vóór, tijdens of na de wedstrijd zouden voordoen in de kleedkamers, op de terreinen van de organisatie of op het parcours. Door zijn inschrijving verklaart de loper akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Parcours

Iedere loper op het parcours moet te allen tijde in het bezit zijn van de badge voor tijdsregistratie.

De organisatoren behouden zich het recht voor om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving het parcours te wijzigen. Het traject is een onverharde en afgebakende bosroute en bestaat uit 12 plaatselijke rondes van ongeveer 1.650 meter op domein La Garenne, Parklaan 14 in Itegem.

Om veiligheidsredenen of bij slecht weer kunnen de organisatoren de wedstrijd annuleren en/of stopzetten. Dit geeft geen recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Het is verboden zich op het parcours te laten vergezellen door een persoon die niet geldig ingeschreven is voor de wedstrijd.

Wandelaars

De wandelaars volgen hetzelfde parcours als de lopers.

Om veiligheidsredenen wordt de wandelaars gevraagd zich aan de rechterkant van het parcours te houden zodat de wandelaars kunnen worden ingehaald door lopers. Wij vragen de wandelaars achter elkaar te stappen om de lopers niet te hinderen, vooral op smalle stroken.

Leeftijdgrenzen

De Kids Run is voorbehouden aan kinderen van tot en met 11 jaar (geboortejaar 2009 en later). De minimumleeftijd voor deelname aan de 20 km run is 12 jaar (geboortejaar 2008 en vroeger). Deze leeftijden moeten tijdens het lopende kalenderjaar bereikt zijn of worden.

Onsportief gedrag zal beoordeeld en mogelijk gesanctioneerd worden door de wedstrijdjury.

Aanwezige en geregistreerde marshalls (koerscommissarissen) hebben de taak en bevoegdheid om onregelmatigheden door te geven aan de wedstrijdjury.

Tijdsregistratie

De gerealiseerde tijden van elk team worden geregistreerd maar zullen geen aanleiding geven tot een winnaarsceremonie of prijs.

Diverse bepalingen

Alle geregistreerde deelnemers zullen van een basis persoonlijke ongevallenverzekering kunnen genieten in geval van gekarakteriseerd ongeval.

Door zijn deelname geeft elke deelnemer de organisatoren uitdrukkelijk toestemming zijn of haar naam, afbeelding of sportieve prestatie te gebruiken voor rechtstreekse exploitatie op eender welk medium en met alle bekende of nog onbekende middelen.

Elke deelnemer aanvaardt dat zijn of haar persoonsgegevens, geregistreerd bij de inschrijving, voor administratieve of organisatorische doeleinden ter beschikking van de organisatoren wordt gesteld.

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen die in een bewaarruimte of in de kleedkamers achtergelaten werden.

Alle punten die niet behandeld worden in dit charter of op onze website, worden ter beoordeling voorgelegd aan de organisatoren.